Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Dónde has estado? (Gracias 8 - Kap. 9 - 10)

Skapad 2016-02-29 13:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I dessa kapitel ska vi lära oss hur man använder verb i perfekt på spanska. Vi ska berätta om vad vi har gjort i lovet, prata om det någon annan har gjort i lovet och skriva ett mejl på spanska.

Innehåll

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av mål

Kapitel 9: Miguel visita Chile 

 • att kunna berätta om vad man har gjort (verb i perfekt).

 

Kapitel 10: ¿Dónde has estado? 

 • samtala mer i perfekt, t.ex. berätta vad man har gjort under dagen.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med alla texter i vår textbok, lyssna, samtala och arbeta med specifika övningar till varje område. Vi kommer även att använda oss av annat material som korta filmer från UR, eller andra interaktiva läromedel.

Textboken, s. 36 - 39

Övningsbok, s. 81 - 93

www.gracias.nu

Till slut kommer ni att genomföra ett projekt:

1. Intervjua en klasskamrat om det han/hon har gjort i sportlovet.

2. Skriv en text om det 

3. Byta par och jobba med en annan klasskamrat. Ni måste förbereda en dialog där ni informerar varandra om det som ni har på texten  (obs. det gäller att presentera inte att läsa, texten kan ni ha med er, men ni får inte läsa den). 

4.  Spela upp dialogen 

5. Ni måste kunna vad verben ni använder betyder och ni måste kunna fråga er klasskamrat om ett verbs betydelse på spanska. 

Efter detta ska ni ha ett prov.

Vad som kommer att bedömas:

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma din:

- reception:  hur väl du förstår det du läser och arbetar med hörförståelse övningar.

- produktion: hur väl du uttrycker dig muntligt 

- interaktion: hur väl du använder språket tillsammans med andra och när du arbetar med dialogerna.

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris till Spanska åk 6-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.
Du kan svara korrekt på enstaka frågor angående innehållet.
Du ger korrekt svar på ett flertal frågor och visar på så sätt att du förstår huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt.
Du kan svara på i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig innehållet när spanska talas. Du kan göra en enkel sammanfattning av helheten i innehållet.
TALA - Berätta
- Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.
Du kan uttala en del spanska ord och enstaka fullständiga meningar.
Du talar med sammanhang och ett tydligt och klart uttal.
Du talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för att lösa språkliga svårigheter, som t. ex. använda andra ord när du inte kommer på det ordet du söker och/eller beskriva ett fenomen när du saknar namnet på det.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet i texten.
Du kan besvara flertalet frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig helheten i texten.
Du kan besvara i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig texten i både helhet och detalj.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: