Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bära eller brista vt 2016

Skapad 2016-02-29 13:14 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär om material, förstärkningar och ritar och konstruerar en bro.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Vad finns det för material? Vad är frigolit? Kan ett material som verkar klent ändå hålla uppe mycket massa? Hur kan en bro hålla?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska få öva upp sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • beskriva olika material som används i vardagen
 • påvisa fördelar och nackdelar med olika material
 • känna till olika krafter som påverkar tekniska konstruktioner
 • känna till olika tekniska lösningar för stabila och hållfasta konstruktioner
 • kunna värdera konsekvenserna av olika teknikval
 • hur du ritar tydliga skisser med skalenliga mått
 • hur du bygger din bro
 • Hur stabil din bro är
 • hur du jobbar med de praktiska övningarna

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Teorippgifter i grupp och individuellt

praktiska övningar

Spela bro-spel på iPaden
Skisser
Bygge av bro med glasspinnar

Begrepp

tryckhållfasthet

draghållfasthet

hårdhet

elasticitet

korrugering

armering

balk

sandwichmaterial

spång

hävstång

fackverk

konsol

 

Uppgifter

 • Bron

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: