Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelleftetekniken åk 2 vt

Skapad 2016-02-29 14:49 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska Teknik

Skellefteteknik lådorna 2a och 2b

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Konkretisering av kunskapskraven

Du dokumenterar ditt arbete i din Teknikbok. Dokumentationen ska bestå av både text och bild.

Du ska kunna samarbeta med din arbetskamrat.

Du ska kunna lyssna på och läsa instruktioner.

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att få arbeta med Skelleftetekniken och lådorna 2a och 2b.

Du kommer att bedömmas för hur du samarbetar med din arbetskompis, hur du ansvarar för materialet och hur du dokumenterar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: