Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordspråk och talesätt

Skapad 2016-02-29 15:37 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med språket och vanliga uttryck som kan betyda något mer.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Vi läser, pratar om och diskuterar innebörden av olika ordspråk, uttryck och talesätt. 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Innehåll

Vi kommer att prata om och diskutera olika ordspråk och talesätt tillsammans. Eleverna kommer att få gissa vad de kan betyda.

Vi kommer att para ihop ordspråk med förklaringar med lappar.

Vi kommer i häften skriva förklaringar.

Vi kommer att skriva egna korta texter som förklarar ett ordspråk med gestaltningar.

Vi kommer att dramatisera dessa ordspråk i mindre grupper.

Vi kommer sammanfatta vad vi fått med oss enskilt, skriftligt i våra skrivböcker. 

 

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas utifrån vad de visat att de lärt sig om ordspråk och utifrån om de lärt sig betydelsen av ett par eller flera olika uttryck. 

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
3. Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
6. Berättande texter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
9. Förstärkning och levandegörande av budskap
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
13. Språkliga varianter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: