Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-02-29 15:52 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
En pedagogisk planering för arbetsområdet luft.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Vi ska lära oss om luft. Vi ska ta reda på mer om luften och dess egenskaper genom experiment, film och samtal. Vi ska skriva och rita om vad vi lärt oss.

Innehåll

Tidsperiod

Fyra veckor ca. 1-2 lektionstillfällen i veckan.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Hantera information genom att läsa, se på film, göra experiment.
Göra jämförelser och se samband i exempelvis ett experiment.
Använda begrepp som är relevanta för ämnet.
Ta ställning i frågor som rör miljön då det gäller luft.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Vad luft är.
 • Hur vi vet att luft finns.
 • Hur man kan använda luft ex. till luftballonger.
 • Vad som händer med luften om vi förorenar den.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna redogöra för några olika egenskaper hos luft och ge exempel från egna iakttagelser.
Du ska känna till vad luft är och ge exempel på vad man kan använda luften till.
Du ska veta hur luften kan påverkas av olika föroreningar.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Så här kommer vi att arbeta:

Forma hypoteser och sedan göra experiment.
Se på film.
Samtala i grupp.
Dokumentera vad vi lärt oss med hjälp av tankekartor.
Bilduppgifter kopplade till ämnet.

Elevens ansvar och inflytande

Du tar ansvar över att delta aktivt i uppgifter efter bästa förmåga.

Du har inflytande över vad vi ska diskutera och hur du vill redovisa det du lärt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: