Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och arbete

Skapad 2016-02-29 18:45 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Vi kommer att arbeta med området arbete och pengar.Du kommer att få lära dig om privatekonomi. Hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få lära dig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att arbeta med:

 • Läsa i boken Puls samhällskunskap
 • Söka och arbeta med information via internet
 • Göra en egen budget för en familj
 • Göra undersökningar och intervjuer
 • Träna på att  uttrycka och värdera åsikter
 • Lära dig nya ord och begrepp inom området

 

 

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Bedömning

Din förmåga kommer att bedömas utifrån att du ska:
 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området arbete, privatekonomi, inkomst, utgift, skatt och budget
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag, ev andra bidrag
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar
 • Känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till ska
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information

Matriser

Sh
Bedömningsmatris för arbetsområdet

Familjens ekonomi - inkomster/utgifter
Har till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Visar på grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Samhällets ekonomi
Har till viss del grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på goda kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Ord och begrepp
Kan till viss del använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Samtala, resonera - uttrycka åsikter
Du deltar till viss del i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan viss del uttrycka vad du tycker, tänker och kan.
Du deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker på ett enkelt sätt vad du tycker, tänker och kan.
Du är aktiv i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker vad du tycker, tänker och kan.
Söka och tolka information - använda olika källor anpassade för åldern för att söka information och tolka denna
Kan med stöd använda någon av de källor som läraren visar och föreslår. Behöver stöd för att tolka informationen i källorna.
Använder några av de källor som läraren visar och föreslår. Kan till viss del tolka och redogöra för informationen i källorna.
Väljer och använder flera av de källor som läraren visar och föreslår. Tolkar och redogör för information i källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: