Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No, årskurs 2, Människokroppen

Skapad 2016-02-29 19:20 i Storvretaskolan Uppsala
Höstterminens arbete med människokroppen.
Grundskola 2 Biologi

Du ska få lära dig om;

 • människans vanligaste kroppdelar
 • de inre organen, hjärta, hjärna och lungor, samt veta något om hur de fungerar.
 • de fem sinnena.
 •  matens väg genom kroppen samt vad kroppen behöver för att må bra (mat, sömn, motion och hygien).
 • hur ett barn blir till.

Du ska få träna dig att dokumentera och visa vad du lärt sig.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor
 
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, (NO)
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. (NO)
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, (NO)
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (NO)

 

Övergripande mål och riktlinjer
 
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

LGR11
Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas
  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. (NO)
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. (NO)
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. (NO)
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. (NO)

Kunskapskrav

Kunskapskrav från LGR11

Kunskapskrav som kommer att bedömas
 
 

Konkretisering av kunskapskraven

Du kan berätta om några av människans kroppsdelar , inre organ och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Undervisning och bedömning

Undervisningen utformas så att vi;

 • lär oss och jobbar med de olika kroppsdelarna
 • inhämtar kunskap om kroppsdelarna t.ex med hjälp av film, litteratur och internet.
 • genomför praktiska undersökningar med hjälp av människans olika sinnen.
 • dokumenterar arbetet genom text och bild.

 

Eleven får möjlighet att visa sina förmågor genom att;

 • tillsammans resonera kring olika kroppdelar och dess funktioner.
 • göra olika övningar där de får använda sina sinnen.
 • dokumenteramed bild och text i sin No-bok.
 • Placera ut några inre organ på kroppsbild före och efter arbetsområdet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: