Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2016-03-01 09:01 i Lagga skola Knivsta
Ett arbetsområde i svenska som utgår ifrån deckare.
Grundskola 4 – 5 Svenska

Deckare är en genre som uppskattas av många, både stora och små. Har du någon favorit?Genom att utgå ifrån deckare kommer vi att träna oss på att berätta, läsa, skriva och samarbeta. Gör dig redo för att ta del av en massa spänning!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla:

-din läsförmåga genom att få läsa högt för andra och bearbeta det som du har läst.
-din skrivförmåga genom att få träna på att "bygga" upp en deckare dvs planera ditt skrivande.
-din kommunikativa förmåga genom att delta i diskussionerna kring de som vi läser.
-din förmåga att samarbeta med andra genom att få arbeta i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

I skrivarbetet har du möjlighet att visa hur du kan planera ditt skrivande, genom att du beskriver delarna som ska vara med i din deckare.

I våra diskussioner kring det som vi läser har du möjlighet att visa att du kan lyfta fram dina åsikter, funderingar och tankar.


Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa en deckare och flera deckarnoveller tillsammans. 

Du kommer att få planera, skriva och bearbeta din egen deckarberättelse.

Du kommer få läsa och ge feedback på kamraters deckarberättelser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: