Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oland 4ABC vt -16 Ljud

Skapad 2016-03-01 09:56 i Olandsskolan Östhammar
Det centrala innehållet som avhandlas är hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Förmågor som tränas är att resonera kring ljud, använda fysikaliska begrepp och relatera till fysikaliska samband.
Grundskola 4 Fysik

I detta kapitel kommer du bland annat att få lära dig vad ljud är, hur du kan styra ljud och hur vårt öra uppfattar ljud (hörsel).

Det centrala innehållet som avhandlas är hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Förmågor som tränas är att resonera kring ljud, använda fysikaliska begrepp och relatera till fysikaliska samband.

 

Innehåll

Ljud

Genom undervisningen ska eleven lära sig att använda fysikens begrepp för att beskriva fysikaliska samband i naturen och samhället.

Som huvudsakligt läromedel för detta moment används boken "Boken om fysik och kemi".

Redovisning sker skriftligt och muntligt.

Matriser

Fy
Fysik åk 4 Lgr11

Muntligt och skriftligt

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
Diskutera ljud och buller med kamrater.
Jag samtalar om enkla frågor på ett sätt som: till viss del för diskussionen framåt.
Jag samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt.
Jag samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Skriva och visa vad du vet ljud och buller
Jag skapar: enkla texter.
Jag skapar: utvecklade texter.
Jag skapar: välutvecklade texter.
Diskutera ljud och buller med kamrater.
Jag har ett: visst kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor.
Jag har ett: relativt gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Jag har ett: gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
Illustrera och berätta med bilder och begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper om samband inom ämnet. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnets begrepp
Jag har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband, med relativt god användning av ämnets begrepp
Jag har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag, med god användning av ämnets begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: