Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi

Skapad 2016-03-01 10:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett arbete runt ekonomi i stort och smått.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Vad avgör priset på en vara? Är konkurrens bra? Hur kan jag hushålla med begränsade resurser? Det är exempel på frågor som vi arbetar med i "Samhällets ekonomi".

Innehåll

Samhällets ekonomi

Varför kan man inte bara trycka en massa pengar och dela ut så att alla får? Då borde det bli rättvist för alla. I detta arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att se hur olika ekonomiska förändringar påverkar dig, företag och samhället i stort. Du kommer även att kunna använda olika begrepp, som är typiska för arbetsområdet, för att visa din förståelse för arbetsområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

* använda ekonomiska begrepp,
* förstå hur ekonomi och politik hänger ihop,
* förstå det ekonomiska kretsloppet,
* förstå hur import och export påverkar samhället samt hur vi, individen, företag och staten, försöker styra och påverka ekonomin.

Kunskapskrav

Se matris.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

kunna använda och resonera med hjälp av det ekonomiska kretsloppet, kunna använda ekonomiska begrepp, kunna resonera och diskutera kring olika ekonomiska problem samt kunna se hur individ, företag och stat hänger samman.

Arbetsplan

Arbetsplan för 8A 

SAMHÄLLETS EKONOMI

1.    Läs sid 103-105. Besvara uppg. 1-3 sid 131

2.    Läs sid 106-111

Förklara de olika ekonomiska systemen: självhushållning, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, kretsloppsekonomi.

Besvara uppg. 4 sid 131

3.    Arbetsblad: Vad händer med priset?

4.    Läs sid. 112-115. Besvara uppg. 5-6 sid 131

5.    Arbetsblad: Företag är olika

6.    Läs sid 120-123 Besvara uppg. 7-8 sid 131

7.    Läs sid 124-125 Besvara uppg. 9 sid 131

8.    Läs sid. 126-130. Besvara uppg. 10-12 sid 131

9.    Arbetsblad: Räntan är ekonomins gaspedal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP Lgr11 Samhällets ekonomi

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
E
D
C
B
A
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser av och lösningar på olika händelser, problem och fenomen.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Göra jämförelser (likheter - skillnader, fördelar - nackdelar, hot - möjligheter)
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna. Underbygger jämförelserna med enstaka fakta.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna med hjälp användbar fakta. Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
KOMMUNICERA
Samtala, diskutera, argumentera och uttrycka en egen ståndpunkt eller åsikt
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.

Ny rubrik

E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: