Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 4-5:an

Skapad 2016-03-01 10:57 i Stenbackeskolan Grundskolor
Europa, formande krafter, miljö och barns olika levnadsvilkor.
Grundskola 4 – 5 Geografi
...

Innehåll

Avsnitt 1

LPP Geografi Europa

Klass: 4-5

Ämne: Geografi- Europa

Syfte:

Du skall få öva dig i att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 •  
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 •  
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 •  

Mål

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 •  
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

 

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 •  
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
 •  
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 •  
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 •  
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning ,hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

 

 

Kunskapskrav för betygssteg E

 

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få förmänniskor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt, kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Arbetssätt:

 

 • Vi kommer att se filmer om naturkrafter och hur de formar och förändrar jordytan. Samt hur människan påverkar och förändrar jordytan.
 • Vi kommer att arbeta med kartans symboler, olika typer av kartor och hur man använder sig av dem.
 • Vi kommer att ha en ordlista med geografiska ord som eleverna får i läxa.
 • Vi har diskussioner och samtal om olika delar i geografi.
 • Vi har ett prov om vart länder i Europa ligger, några huvudstäder, språk och statsskick i Europa.
 • Vi tränar på att läsa av och ange koordinater på kartan.
 • Vi ser filmer och pratar om människors olika förutsättningar i världen och varför det är så.
 • Vilka natur och kulturlandskap som finns i Europa och vart de finns.
 • Vattnets kretslopp.
 • Hur man kan tänka för att ha en hållbar utveckling för miljön.

 

Bedömning:

 

 • Aktivt deltagande i diskussioner och samtal under temats gång.
 • Godkänt genomfört prov i två delar om Europas länder m.m.
 • Godkänt genomfört uppgift om koordinatsystemet.
 • Deltagande i grupparbete om Europas olika regioner.
 • Tre punkter från var och en av de fyra filmerna om naturkrafter.
 • Godkänt genomfört arbete med arbetshäftet i geografi.
 • Godkänt läxförhör om geografiska begrepp.
 • Godkänt genomfört arbeta där eleven jämför Sverige och Italien.
 • Godkänd genomförs text om Europa med användning av vissa geografiska begrepp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: