Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2016-03-01 12:18 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Du ska nu skriva en novell där du utgår från berättarkurvan (huvudperson, problem, lösning.) Din berättelse ska innehålla person- och miljöbeskrivning(ar) och gestaltning. Du väljer själv genre. Du ska ge och få respons på din berättelse. Använd ditt häfte för att få svar på frågor som dyker upp. Jag vill också ta del av din idé innan och under tiden du skriver. Novellen ska vara klar v 39, innan du går på prao.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

För att din berättelse ska bli så omväxlande som möjligt kan du använda dig av:

  • dialog
  • inre monolog
  • miljöbeskrivning
  • personbeskrivning
  • gestaltning
  • ord som visar hur tiden går i din berättelse som en dag, på morgonen, mitt i natten, långt senare, mycket tidigare, därefter och i nästa stund är användbara i en novell

Planera din berättelse innan du börjar skriva.

Vem är huvudpersonen?

Var någonstans utspelar sig berättelsen? När utspelar den sig?

Vilket är problemet som huvudpersonen har?

Låt en kompis ge respons på din berättelse. Finns det något du kan förbättra?

Sätt igång och skriv. Du har fram till v 39 på dig att skriva. Använd lektionstiden väl, så blir det inte så mycket hemarbete.

 

Uppgifter

  • Novell

  • Novell

Matriser

Sv SvA
Novell år 9

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten håller sig inte inom genren.
Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten håller sig inom genren.
Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Texten saknar inledning, problem och lösning. Saknar miljö- och/eller personbeskrivning. Gestaltning saknas.
I innehållet finns försök till inledning, problem och lösning. Försök till miljö- och personbeskrivning finns i texten. Försök till gestaltning finns i texten. Försök till använda dialog, inre monolog mm för att variera texten.
Innehållet framgår klart med tydlig inledning, problem och lösning. Tydlig miljö- och personbeskrivning finns i texten. Gestaltning finns i texten. Använder dialog, inre monolog mm för att variera texten.
Innehållet framgår klart och med mycket tydlig inledning, problem och lösning. Mycket tydliga och levande beskrivningar av både miljö och personer. Levande gestaltning finns i texten. Använder dialog, inre monolog mm på ett omväxlande sätt för att variera texten.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Struktur
Otydligt berättarperspektiv.
Tydligt berättarperspektiv.
Tydligt berättarperspektiv.
Tydligt berättarperspektiv.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Försök till styckeindelning har gjorts.
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt.
Styckeindelningen är varierad.
Respons:
Ta emot respons
Du har inte fått respons på texten.
Du har fått kamrat- eller lärarrespons, men inte använt den så väl.
Du har fått kamrat- och lärarrespons och använt den för att utveckla texten.
Du har fått kamrat- och lärarrespons och använt den väl för att utveckla texten.
Ge respons
Du har inte gett någon annan respons.
Du har gett viss respons på någon annans text och Du visar att Du har viss kännedom om språket.
Du har gett respons på någon annans text och har därmed hjälpt till att utveckla texten. Du visar att Du har kännedom om språket.
Du har gett respons på ett sätt som inspirerat någon annan att utveckla sin text. Du visar att Du har god kännedom om språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: