Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtestunder- Att arbeta med barns livskunskap, sociala och emotionella kompetens

Skapad 2016-03-01 14:01 i Sesterviksvägens förskola Orust kommun
Med inspiration från boken: Hjärtestunder -livskunskap i förskolan av Eva Mathiasson Thorbert samt vår temasaga om Lilla spöket Laban arbetar vi med Droppenbarnens emotionella och social kompetens.
Förskola

Vi arbetar med barns frågor om livet och omvärlden. Vår förhoppning är att barnen skall ge uttryck för egna och andras känslor och se olikheter som en tillgång. (Etik) Livskunskap innebär att barnet lär sig hantera livet och människor i deras omgivning. Barnet utvecklar härigenom trygghet och social kompetens som i sin tur stärker barnets självkänsla. En god självkänsla är grunden för allt fortsatt lärande. När barnet får sina känslor bekräftade och kan sätta ord på dem så leder det till en positiv identitet.

 

 

 

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Droppen, är en fin barngrupp som är mycket måna om varandra. Inget barn står upprepande gånger utanför leken. Men barnen är inne i en  intensiv fas i deras sociala utveckling.  De reflekterar och uttrycker när de har en förståelse för att någon gör något utanför de socialt tillåtande "ramarna". Några barn har ännu inte utvecklat full förståelse för tur-tagning och att det inte ständigt kan få vara i fokus för andras uppmärksamhet. Många är viljestarka och så gott som alla är hjälpsamma mot kompisarna. Barnen är duktiga på samarbete. Och har utvecklat förståelse för begreppet samarbete. Genom Hjärte-stunderna hoppas vi barnen blir duktiga på att ge och ta emot beröm.

 

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Droppens vision och mål med arbetet:

Alla barn skall ha rätten till att tycka vad de vill och respekteras för det av varandra.

Alla är bra, alla har något de tränar lite extra på!

Stärka barnets tro på sig själv och tilliten till sin egna förmåga...då kan de gå hur långt som helst!

 

Droppens prioriterade läroplansmål:

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna och försöker förstå andras perspektiv.

 

 

NORMER OCH VÄRDEN:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

BARNS INFLYTANDE:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

 

 

Tillvägagångssätt:

Barnets tankar, funderingar och värderingar ska verka som en utgångspunkt för arbetet med livskunskap.

Vi kommer arbeta med "uppåtpuffar" vilket innebär att stärka varandras självförtroende genom att säga fina saker/handlingar  till varandra. Vi kommer arbeta för förståelse för metoder/tekniker att använda då leken kommer av sig för att man vill olika, någon bestämmer för mycket eller glömmer hur man tillämpar gott kamratskap. Lika viktigt som att lära sig gott kamratskap är att lära sig att vara en god kompis mot sig själv och ta hand om sig själv så man mår bra på alla sätt och vis.

Pedagogens roll är att genom stöd, uppmuntran och råd vägleda barnen om hur de kan bemöta andra barn på ett bra sätt. Barnen kommer då att erfara en positiva upplevelse då de ser uppskattningen hos kamraterna och därigenom på egen hand fortsätta bemöta kompisarna väl.

Genom att barnet bekräftas på olika sätt och blir lyssnat på kommer de känna sig unika och speciella. Vi tror att om barnet lär sig att hävda sig själv, sina behov och gränser blir de bekräftade av sig själv och andra i sin omgivning.

Vi använder oss mycket av illustrationerna av karaktärerna i vår aktuella temasaga om Lilla spöket Laban för att samtala om känslor och social kompetens. 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur gick det?

Vi kommer fortlöpande reflektera över hur arbetet fortskrider mot prioriterade mål. Som stöd har vi följande målkriterier:

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE:

"Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kunna ge uttryck för egna åsikter. Samt utveckling pågår när barngruppen tillåter olikheter bland tankar och idéer och tillämpar tur-tagning."

 

NORMER OCH VÄRDEN:

"Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visa omsorg om varandra."

 

BARNS INFLYTANDE:

"Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kunna visa en förståelse för att man ibland behöver ge avkall för den egna viljan."

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: