Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för fokusområdet matematik

Skapad 2016-03-01 14:43 i Månvägens förskola Färgelanda
Matematik 1-5 år Månvägensförskola Rödluvan
Förskola
...

Innehåll

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Observationsmaterialet MIO och TRAS används som ett stödmaterial för att kunna se barngruppens behov.

Utifrån kartläggningen av verksamheten behöver vi lägga fokus på bl a

Ordningstal, antal, geometriska former, storlekar och mönster.

Barnen visar intresse för att räkna ex vid samling, hur många som är här mm och utifrån våra observationer ser vi pedagoger att vi behöver stimulera och erbjuda miljöer och aktiviteter för att ge barngruppen möjlighet att utöka förståelse och kunskap angående Ordningstal, antal, geometriska former, storlekar och mönster.

 

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • kan ramsräkna spontant
 • pekräkna
 • placera i storleksordning
 • "subitizing" förmågan att ordlöst -utan att räkna- uppfatta små antal
 • kopiera enkla figurer, mönster
 • lägga lika på lika
 • sortera efter egenskap
 • uppfatta rytm och rörelse

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 

 • åldersindelade samlingar
 • sorterar vid städning
 • adventskalender
 • jultema
 • medvetandegöra matematiken i vardagen som vid maten, dukningen, fruktdelningen, påklädningen.
 • lärplatta, smartboard, dator
 • sagor, sånger

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 • 4 - fältaren,
 • vi utgår från våra reflektionsprotokoll där vi observerar och utgår från barnens intressen,
 • vardagliga samtal,

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Information till föräldrar via anslagstavlan och unikum,
 • dagliga samtal,
 • pedagogisk dokumentation, föräldramöte, samrådsgruppmöte och utvecklingssamtal.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 • individanpassade gruppindelningar,
 • erbjuda lärmiljöer med matematiskt innehåll,
 • reflekterande och medvetna pedagoger.

Utvärdering.

 • Pedagogerna genomför barnobservationer.
 • Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll.
 • Sammanställning och utvärdering planeras till jullovet.
 • Ansvariga alla i arbetslaget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: