Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - familj, vänner och ekonomi

Skapad 2016-03-01 15:04 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Arbetet handlar om hur familjer ser ut nu och förr samt inkomster och utgifter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Familjen förr och nu, att gifta sig, skilja sig, sambo, adoption, fosterföräldrar och jämställdhet.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

 

Syftet med undervisningen är att

* visa hur familjer kan se ut idag och förr i tiden

* hur familjer har olika förutsättningar ekonomisk, inkomster och utgifter

* visa vilka rättigheter och skyldigheter man har

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Konkreta mål

Du ska efter arbetsområde:

 • Ge exempel på hur familjer ser ut idag och förr
 • Ge exempel på olika samlevnadsformer och sexuella läggning
 • Diskutera jämlikhet och veta vad det innebär
 • Resonera om en familjs inkomster och utgifter samt förstå sambandet mellan dem
 • Kunna berätta vilka rättigheter och skyldigheter som barn har i samhället
 • Förklara och använda begrepp som hör till området 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 • Vi kommer att läsa texter som rör ämnet
 • Vi ska diskutera och förklara begrepp
 • Gå igenom vad det finns för inkomster och utgifter för en familj. 
 • Gå igenom lagar och regler 

 

Såhär visar jag att jag kan

Du är kan förklara och använda begrepp muntligt och skriftligt

Du är med i diskussioner och framför dina åsikter muntligt och skriftligt

Du kan presentera en påhittad familj och förklara deras inkomster och utgifter utifrån en mall. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: