Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning åk 4 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-03-01 15:12 i Knappekullaskolan Lerum
Detta är en planering för målen och arbetet med läsning i årskurs 4.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Konkreta mål

 • Du kan läsa en kapitelbok och skriva en recension om boken.
 • Du förstår faktatexter om tex vikingatiden och kan svara på frågor om texten.
 • Du kan delta i diskussioner och resonera om budskap i texter och böcker.
 • Du kan svara på frågor och kan ställa egna frågor på det som inte står utskrivet i texter som vi läser gemensamt.

 

Bedömningsform

Du kommer att visa att du kan genom att:
- delta i resonemang i helklass.
- svara på frågor till texter.
- återberätta handlingen i böcker och texter, både muntligt och skriftligt.
- svara på frågor genom skriftligt prov.

Arbetssätt

- Du kommer att läsa individuell varje dag i främst skönlitterära böcker.
- Vi kommer att ha Individuell och gemensam läsning av faktatexter inom de områden vi arbetar i.
- Du kommer att delta i diskussioner om innehåll och budskap i olika texter.
- Du får skriva svar på läsförståelsefrågor både inom skönlitterära texter och faktatexter.
- Du kommer att få träning i att återberätta texter både skriftligt och muntligt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: