Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - lag och rätt

Skapad 2016-03-01 15:35 i Rävlandaskolan F-4 Papperskorgen
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Fru Justitia är en symbol för juridik, lag och rättvisa. Hon har ögonbindel för att visa att ALLA är lika inför lagen. Hennes vågskål står för rättvisan och svärdet är en symbol för makten att döma efter lagen. Hur ser det svenska rättsväsenden ut? Vad händer när ett brott har begåtts? Vem blir kriminell? Är straffen i Sverige rättvisa? Vad är rätt och vad är orätt? Detta och mycket mer kommer vi att studera under de kommande veckorna.

Innehåll

Ämne: SO

Arbetsområde: lag och rätt

Syfte:

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor, och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska, och rättsliga aspekter är centrala (SO).

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-  och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang (SVENSKA).

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder kan skapas och kan tolkas (BILD).

 

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde: SO - lag och rätt

Du kan bryta mot normer utan att göra något olagligt, men var går gränsen? När blir det ett lagbrott?

Konkreta mål:

Vi arbetar med Lag och rätt för att du ska möjlighet att träna din förmåga att:

- beskriva Sveriges rättsliga uppbyggnad med samhällsvetenskapliga begrepp. 
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter (...) och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Dessa mål nås genom:
- att du är med och bidrar i samtal och diskussioner under lektioner.
- att du utför både skriftliga och muntliga redovisningar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-beskriva samband, te x varför en del personer blir kriminella.
- värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor.
- resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
- undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Undervisning:

- Vi läser i grundboken Upptäck Samhälle s. 84-103.
- Vi tränar arbetsområdets specifika ord och begrepp.
- Vi dramatiserar och gör värderingsövningarna.
- Vi tränar på att skapa underbyggda slutsatser och argument.

- Vi får besök av en åklagare som berättar om sitt yrke.

Som stöd gör vi tillsammans en begreppslista, gör värderingsövningar och tittar på filmer som hör till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh
SO - lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. T ex vad som händer om man begår ett brott.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan relativt väl beskriva hur rättsprocessen går till.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, och kan beskriva hur rättsprocessen går till på ett väl fungerande sätt.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du kan undersöka frågor, diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor, diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du undersöker frågor, värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument kring saker du känner till om samhället.
Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Kombinera text och bild
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder tillsammans med din text för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder tillsammans med din text för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder tillsammans med din text för att göra budskapet starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: