Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 2, Hembygdens historia

Skapad 2016-03-01 15:44 i Storvretaskolan Uppsala
• Hembygdens historia Se spår ifrån förr i tiden, runstenen vid Ärentunaskolan, minkfarmen. Höra och läsa berättelser samt diskutera olika villkor. Se på gamla fotografier och skriva passande bildtexter.
Grundskola F – 5 SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om Storvretas historia. Vi kommer bland annat titta på gamla kartor, se historiskt värdefulla platser och titta på gamla fotografier.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna beskriva och berätta något om Storvretas historia.

Du ska kunna jämföra hur livet kunde se ut förr i tiden, med hur vi lever i Storvreta idag.

Du känner till något eller några av de historiska spår av forntiden i Storvreta.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att lära oss om spår ifrån förr i tiden, runstenen vid Ärentunaskolan, minkfarmen. Höra och läsa berättelser samt diskutera olika villkor. Se på gamla fotografier och skriva passande bildtexter. Tillverka en folder om hemortens historia.

Du kommer att bli bedömd efter din förmåga att:

Kunna beskriva och berätta något om Storvretas historia.

Kunna jämföra hur livet kunde se ut förr i tiden med hur vi lever i Storvreta idag.

Känna till något eller några av de historiska spår av forntiden i Storvreta.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: