Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagidrott åk 9 vt 2016

Skapad 2016-03-01 16:01 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Lekar och spel med boll finns i många olika varianter och kan genomföras både individuellt och i olika lagkonstelationer. Under detta arbetsområde kommer du att få mycket tid att utveckla din bollkänsla både med fötter och händer.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Arbetets innehåll

 

 • Teoretiska genomgångar, ex regler, tekniker och spelformer
 • Praktiska övningar, ex teknikbanor, spel
 • Utvärderande diskussioner

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Arbetssätt och redovisningsform

Övningar och spel anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå. Arbetet kommer att ske både individuellt och i lag.

 • Under lektionerna så kommer vi att gå igenom regler, spelstrategier samt diskutera uppträdande/ hänsynstagande.
 • Ni kommer att ges möjlighet till att utveckla era tekniska färdigheter genom att träna på de olika slagen, bagger, fingerslag, serve och smash. 


Redovisning kommer att ske fortlöpande på lektionerna under arbetsområdet. Efter varje lektion så utvärderar vi de aktiviteter som vi arbetat med utifrån dess syfte.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Förmåga att samspela med dina kamrater
 • Förmåga att utföra tekniska färdigheter med boll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Matriser

Idh
Lagidrott åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Volleyboll
Du kan använda dig av av grundslagen bagger, fingerslag och serve med viss under såväl träning som matchspel. Du deltar under övningar och spelsituationer.
Du kan använda dig av av grundslagen bagger, fingerslag och serve med relativt god kontroll under såväl träning som matchspel. Du deltar aktivt under övningar och spelsituationer och rör dig aktivt för att vara spelbar.
Du kan använda dig av av grundslagen bagger, fingerslag och serve med mycket god kontroll under såväl träning som matchspel. Du kan även med stor säkerhet upprepa dessa tekniker med liknande resultat. Du deltar mycket aktivt under övningar och spelsituationer och rör dig aktivt för att vara spelbar. Du söker efter effektiva lösningar på planen och kommunicerar med din medspelare på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: