Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2016-03-01 16:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Vad gör en kemist? Hur experimenterar en kemist för att få fram säkra resultat?
Grundskola 4 Kemi

I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta som en kemist.

Din uppgift är att ta reda på vilka vita pulver som döljer sig i några prover. För att klara detta kommer du (precis som i ett kemilaboratorium) att få undersöka, steg för steg, pulvrets egenskaper. En viktig del i ditt (och alla kemisters) arbete kommer att vara anteckningar, noggrant förda noteringar. Tack vare dina undersökningar, samtal i gruppen och anteckningar kommer du till slut kunna avslöja vilka de vita pulvren är.

Innehåll

Kunskaper och förmågor att utveckla:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • kunna formulera egna frågeställningar/planeringar som det går att arbeta utifrån
 • kunna jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • kunna använda utrustningen på ett säkert och bra sätt
 • kunna göra dokumentationer av ditt arbete i ord och bild
 • fått utökade kunskaper kring och förståelse för vissa av kemins begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Så här arbetar vi:

I temat "Kemiförsök" kommer du att få närma dig kemiämnet genom att lära dig ett antal metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera dina resultat. Till att börja med får du, precis som de första kemisterna, samla på dig kunskaper om fem okända ämnens egenskaper. I samband med att du gör undersökningarna kommer du i kontakt med olika begrepp inom kemin. Med hjälp av dina undersökningar och observationer kommer du till slut kunna ta reda på vilka de fem okända ämnena är.

I det sista uppdraget använder du dina samlade kunskaper för att planera och genomföra ett antal undersökningar som ska ge dig svaret på vilka två av de fem ämnena som finns i en okänd blandning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Bedömning:

Arbetsområdet avslutas med ett uppdrag/bedömningsuppgift där du använder dina samlade kunskaper  för att planera och genomföra undersökningar som ska ge dig svaret på vilka två av de fem ämnena som finns i en okänd blandning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: