Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor Svenska åk 5 VT16

Skapad 2016-03-01 16:21 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

På vilka sätt kan man uttrycka sina känslor? Vilken färg har sorgen? Detta ska vi ta undersöka i detta arbetsområde.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi läser om, talar om och skriver om starka känslor i skönlitteratur, reflekterande texter och konst.

Vi använder oss av avsnittet "Glad, ledsen, lycklig, sorgen" (ur Zoom Svenska år 5). Tolkar texter, diskuterar texter, skriver sjäv om texterna och liknande situationer och lär oss använda olika synonymer som beskriver känslorna.

Vi gör värderingsövningar.

Vi lyssnar på musik och tittar på konstbilder.

Vi skapar egna bilder och skriver egna dikter och andra texter.

Vi genomför intervjuer och genomför ett grupparbete som ska resultera i ett collage med text och bild.

Visa din kunskap - Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser

Sv SvA
Känslor Svenska åk 5 VT16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar en grundläggande läsförståelse.
Du visar en god läsförståelse.
Du visar en mycket god läsförståelse.
Resonera
Du har visat en grundläggande förmåga att resonera kring texters budskap.
Du har visat en god förmåga att resonera kring texters budskap.
Du har visat en mycket god förmåga att resonera kring texters budskap.
Skriva
Du har skrivit egna texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit egna texter med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur.
Du har skrivit egna texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Samtal
Du kan samtala om ämnet genom att ställa frågor och framföra dina åsikter som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om ämnet genom att ställa frågor och framföra dina åsikter som till väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om ämnet genom att ställa frågor och framföra dina åsikter som till mycket väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: