Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 1, kapitel 7

Skapad 2016-03-01 16:31 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Matematik

I kapitel 7, som heter Pyssel pyssel, kommer du att lära dig namnen på de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Vi ska också träna på subtraktion i talområdet 0-10, sambandet mellan addition och subtraktion, räkna med tiokamraterna, träna mer på begreppet hälften, öva på att skriva talen 11-19 samt räkna med enheten kronor.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på ipad
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

objekt, cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, samband, tiokamrater, hälften, tal - siffror - antal, enheten kronor

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

*  om du kan begreppen cirkel, kvadrat, rektangel triangel
*  hur väl du förstår sambandet mellan addition och subtraktion
*  hur väl du behärskar tiokamraterna
*  din förståelse för begreppet hälften
*  om du kan skriva och använda talen 11-19
*  din förståelse för enheten kronor

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser

Ma
Matriser, kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Du behöver mycket hjälp med uppgifterna.
Du förstår uppgifterna och klarar dem med lite hjälp.
Du gör uppgifterna själv och lyckas bra.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och har egna tankar om ditt resultat.
Addition med tiokamrater.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Räkna antal och rita hälften så många.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Talen 11-19.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Enheten kronor.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: