Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EGET SLÖJDPROJEKT MED TEMA "SINKNING" (vårterminen)

Skapad 2016-03-01 17:38 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 9 Slöjd

Vi kommer att arbeta med sinkning som är en gammal sammansättningsmetod. Denna metod ska ingå som en del i ditt arbete.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med

Du kommer att få lära dig vad en sinkning är. Du kommer att först få prova att göra ett sinkat hörn. Sedan ska du planera ett eget slöjdprojekt där tekniken, sinkning, ska ingå i din färdiga produkt.

I ditt färdiga projekt ska det finnas ett annat material som inte är trä. Du väljer själv vilket material och hur det ska kombineras med de andra materialen.

Du kommer att göra en skiss av din produkt och skapa en komplett ritning av ditt projekt, ritad från tre olika vyer. Du ska ta ansvar för din planering och kostnadsberäkning och för dina skisser och ritningar under hela arbetets gång fram till redovisning.

Du kommer att dokumentera ditt projekt med bild under arbetets gång och sedan göra en utvärdering samt redovisning när din produkt är klar.

Målen med arbetet

 • Öva upp din säkerhet och förmåga att driva ett eget större projekt.
 • Kunna planera och rita det du ska göra.
 • Träna på att kombinera material.
 • Utvärdera och reflektera under arbetes gång och när produkten är helt klar.
 • Dokumentera med bild under arbetets gång.
 • Ta ansvar för din egen planering, skisser och ritningar.

Bedömning

 2. Använda redskap
- Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dem. 

3. Tillvägagångssätt
- Hur utförligt du berättar varför du gör som du gör och att du använder materialet på ett sparsamt sätt.

5. Kombinera
- Hur mycket du experimenterar med olika material och provar olika kombinationer för att utveckla din idé eller förbättra kvalitén på ditt arbete. 

6. Arbetsprocessen
- Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

7. Ge omdömen
- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: