Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - multiplikation, division, tabeller och diagram

Skapad 2016-03-01 22:00 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4A, de handlar om multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik

Vi räknar multiplikation och division. Det blir algoritmer, kunna tabellerna och att förstå hur räknesätten hänger ihop. Vi lär oss mer om olika typer av diagram och att läsa av en tabell. Vi kommer att genomföra många korta prov på multiplikationstabeller.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att jobba med avsnitten 4 och 5 i grundboken.
Vi räknar i matteboken, stenciler, spel samt har gemensamma genomgångar ett par gånger i veckan. 

Målet med undervisningen är följande:

 • att du förstår hur addition och multiplikation hänger ihop
 • kunna multiplicera olika typer av tal
 • förstå hur multiplikation och division hänger ihop
 • kunna använda kort division
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
 • hämta fakta ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita stapeldiagram
 • du ska kunna förklara med hjälp av matematiska begrepp hur du har löst olika uppgifter

Visa vad du lärt dig

I slutet av arbetsområdet ska du göra diagnosena på kap 4 och 5  samt ska du kunna ge egna exempel som illustrerar bearbetade arbetsområden.

Matriser

Ma
Multiplikation/ division, Tabeller och diagram

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
10, 100
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du kan med hjälp multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du kan multiplicera hela tiotal och hela hundratal. Du kan med egna ord berätta hur du gör.
Du kan med god säkerhet multiplicera hal tiotal och hela hundratal. Du kan på ett strukturerat sätt förklara hur du gör.
30, 50....
Kunna multiplicera ental med olika sorters tiotal.
Du kan med stöd multiplicera några enklare tal.
Du kan multiplicera olika sorters tal. Du kan med egna ord förklara hur du gör.
Du kan med säkerhet multiplicera olika sorters tal. Du kan på ett tydligt sätt förklara hur du gör.
Använda
Kunna använda division och kort division vid rätt tillfälle.
Du kan med hjälp använda dig av division eller kortdivision vid givna uppgifter.
Du ser på talen när du ska använda division eller kortdivision.
Du kan på ett effektiv sätt välja mellan divison eller kortdivision i olika sorters uppgifter.
Multiplikationstabeller
Multiplikationstabellerna 1-5 och 10
Du är ganska säker
Du visar stor säkerhet.
Multiplikationstabeller
Multiplikationstabellerna 6-9
Du är ganska säker
Du visar stor säkerhet.
Tabeller och diagram
Att avläsa och rita stapeldiagram
Du är ganska säker på att både avläsa och rita stapeldiagram
Du kan rita och avläsa stapeldiagram på korrekt sätt.
Du kan rita och avläsa stapeldiagram på korrekt sätt samt själv hämta fakta och ordna fakta från tabeller.
Provresultat - multiplikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: