Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året klass 1

Skapad 2016-03-02 08:04 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)

Årstiderna är inom väderförhållandena indelade i fyra delar, nämligen vår, sommar, höst och vinter. Vi kommer att lära oss om varför det är fyra årstider och vad som händer under året i naturen samt vad det innebär. Under hela läsåret kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen kommer syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och skapar nyfikenhet och intresse för vad som händer i naturen.

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför har vi olika årstider?
Hur ser det ut i naturen under de olika årstiderna?
Hur klarar djuren och växterna av olika årstidsväxlingar, varför blir det som de blir?

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning

 Du kommer att få:

 • jobba enskilt och i grupp.
 • se på faktafilm om våra vanligaste djur, träd, växter och årstider.
 • göra olika undersökningar ute i naturen.
 • undersöka likheter och skillnader mellan de olika årstiderna.
 • uppleva naturen i vår närmiljö i alla årstider.
 • Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem.
 • Se på träden hur det ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.
 • Lyssna på sagor och berättelser om naturen.
 • Skriva enkel fakta om några vanliga träd och rita dem.
 • Skriva enkel fakta om djur och växter och rita.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Begrepp

Årstider, förändring, livscykel, månad, veckodag, datum, kalender.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* Namnge de olika årstiderna.
* Nämna något specifikt för respektive årstid.
* Kunna månadernas namn och försöka sätta de i rätt ordning.
* Berätta om något djurs och om någon växts anpassning till de olika årstiderna.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser

NO Sv
Året

Året

Namnge de olika årstiderna och vad som skiljer de åt
Du behöver hjälp med att namnge årstiderna och beskriva vad som skiljer de åt
Du kan namnge årstiderna och med lite hjälp beskriva vad som skiljer de åt
Du kan själv namnge årstiderna och beskriva vad som skiljer de åt
Månadernas namn och ordningsföljd
Du behöver hjälp med att namnge månaderna
Du kan de olika månaderna men behöver hjälp att få de i rätt ordning
Du kan månadernas namn samt säga de i rätt ordning
Vad som händer med djur och växter i naturen under de olika årstiderna
Du behöver mycket hjälp med ditt resonemang
Du behöver lite hjälp med ditt resonemang
Du lyckas bra själv med ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: