Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den hållbara lunchen 8A/B planering veckorna 9-15 Andrea

Skapad 2016-03-02 09:14 i Landvetterskolan Härryda
Arbetsområde: Att planera och tillaga måltider utifrån Hälsa, Ekonomi och Miljö
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att få en manual att följa i arbetet med din alldeles egna lunch utarbetad av skolverket. Du kommer att få välja vilken lunch du vill ha, hur du vill förbereda den och naturligtvis tillaga den men även fundera på efterarbetet av maten. Allt utifrån "miljö hälsa och ekonomi"

 Arbetsområde: Att planera och tillaga måltider utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Nedan finner du kopplingar till läroplanen samt en bedömningsmatris för hela kursen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Avsnitt 4

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Avsnitt 3

Avsnitt 5

Vecka 9- planering Hållbar lunch

Vecka 10- Planering Hållbar lunch. Vi tittar på bedömningsmatris och går igenom hållbar utveckling.Våfflor 8B

Vecka 11- planering Hållbar lunch samt göra våfflor 8A Lagar lunchen halva gruppen i 8B.

Vecka 12 8AHalva gruppen lagar lunchen och bjuder en vän. Vi arbetar med kamratbedömning samt hjälper till i köket vi behov. 

8B Lediga långfredag.

Vecka 13- Påsklov

Vecka 14  8AHalva gruppen lagar lunchen.

8B Gör bröd bakar

Vecka 15 8A Bakar med jästdeg 

8B Gör den hållbara lunchen.

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap

Förmågan att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

E
C
A
Planera och tillaga måltider samt övriga sysslor i hemmet.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
leven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

Förmågan att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

E
C
A
Matlagning: Metoder, redskap, utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Planering och tillagning av måltider utifrån H.E.M
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
leven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Reflektion kring arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Förmågan att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

E
C
A
Planering av måltider utifrån olika behov
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtion i förhållande till social, ekologisk och ekologisk utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Privatekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumenskydd
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: