Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi. årsk 9 Genetik

Skapad 2016-03-02 10:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområdet om genetik
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

 

 • Du har kunskaper kring biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Exempelvis ha kunskap om grundläggande genetik, gen, cell, kromosom, DNAs uppbyggnad och celldelning.
 • Du kan föra resonemang om ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Ex: betydelsen av arv och miljö, dominanta och recessiva anlag, heterozygot, homozygot, korsningsschema,  mutationer
 • Du kan planera, genomföra och dokumentera en laboration. Ex laborationen "Ta fram DNA ur kiwifrukt"Undervisning

Under ett par veckor kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om hur egenskaper går i arv mellan generationer. Detta kommer att ske genom att du deltar på lektioner med genomgångar, tittar på film, laborerar och besvarar instuderingsfrågor.
Avsnittet om genetik avslutas med ett skriftligt prov tisdag.

Under en veckas tid kommer du även att fördjupa dig inom genteknik. Se separat planering. Detta sker genom att vi läser aktuella artiklar som behandlar området samt för diskussioner i klassrummet. Avsnittet avslutas med att ni skriver en text eller har en muntligt framförande där ni tar ställning i ämnet.Bedömning

Se matris

Matriser

Bi
Bi. Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta genetik
Grundläggande fakta inom genetik till exempel DNA, gen, kromosomer och celldelning.
Du har grundläggande kunskaper i området genetik.
Du har goda kunskaper i området genetik.
Du har mycket goda kunskaper i området genetik.
Begrepp
Kunna använda och förklara modeller och begrepp inom genetiken till exempel ärftlighet, dominanta och recessiva anlag och korsningsschema.
Du kan visa på några samband mellan ärftlighet och kroppens funktion till viss del med hjälp av begrepp och modeller.
Du kan visa samband mellan ärftlighet och kroppens funktion till stor del med hjälp av begrepp och modeller.
Du kan visa på samband mellan ärftlighet och kroppens funktion till med hjälp av begrepp och modeller.
Laborationsaktivitet
Säkerhet och arbetssätt
Du följer säkerhetsföreskrifterna.
Du känner till NO-salens utrustning och använder delvis det naturvetenskapliga arbetssättet.
Du visar förtrogenhet för NO-salens utrustning och det naturvetenskapliga arbetssättet.
Laborationsaktivitet
Genomförandet
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning.
Du kan till stor del planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Du planera ditt experiment och tillvägagångssätt med hjälp av laborationshandledningen
Dra slutsats av resultatet
Skriftlig inlämning av "DNA ur kiwifrukt"
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentation
eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: