Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och Samband

Skapad 2016-03-02 11:12 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Arbetsområdet tar upp centralt innehåll som rör algebra och samband.
Grundskola 6 Matematik

Ett av de kraftfullaste matematiska verktyget som finns när det gäller att lösa problem, förklara begrepp, resonera och kommunicera är algebra eller bokstavsräkning. Vi ska nu börja lära oss språket och använda det när vi diskuterar samband.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Så här gör vi

• För att du ska kunna utveckla algebra som ett medel att resonera och lösa problem tränar vi på att hantera algebraiska uttryck t.ex. förenklar, bryter ut ett tal eller en variabel, beräknar uttryckets värde för olika värden på variabler med mera.
• För att du ska kunna använda ekvationer för att lösa problem tränar vi på att formulera relevanta ekvationer utifrån olika verkliga frågor och utveckla olika metoder för lösning av ekvationer av första graden (t.ex. 4x+12=80).
• För att du ska utveckla din förmåga att resonera om dina lösningars rimlighet tränar vi att pröva lösningar till en ekvation och resonera om andra möjliga lösningar.
• Vi har gruppuppgifter för att utmana tänkandet och tränar oss då på att följa, framföra och bemöta matematiska resonemang om variabler, uttryck, formler och ekvationer genom att diskutera med varandra tex genom postersessioner.
• Vi arbetar med olika problem för att träna förmågan att välja strategier och använda lämpliga matematiska metoder
• För att du ska kunna kommunicera dina tankar tränar vi på att beskriva och förklara algebraiska uttryck, formler och ekvationer med olika uttrycksformer tex bilder, ord, diagram och matematiska symboler och växlar mellan dessa.Så här redovisar du dina kunskaper:

Du visar dina kunskaper när du använder algebra och ekvationslösning som ett medel för att kommunicera och lösa matematiska problem och lyssnar på och bemöter dina kompisars resonemang och kommunicerar dina egna tankar muntligt och skriftligt med symboler, algebraiska uttryck, formler och ekvationer på lektioner. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • formulerar och löser olika problem i bekanta och verklighetsnära situationer och hur du resonerar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet,
 • ger förslag till alternativa tillvägagångssätt,
 • anpassar dina metoder till sammanhanget,
 • kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar,
 • redogör för och samtalar om dina lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: