Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo, NO, teknik och matte, år 7-9

Skapad 2016-03-02 11:29 i Öjersjö Brunn Partille
Vi arbetar med ett byggprojekt i främst NO, teknik och matte, men även andra skolämnen. Vi kommer att fokusera på planering och konstruktion vid husbygge, men också det sammanhang som huset finns i, och vad man behöver för att leva vardagsliv (elektricitet, vatten, avlopp, ventilation mm.) Grundsär 7-9.
Grundsärskola 6 – 9 Matematik Teknik Naturorienterande ämnen

Bygga och bo.

Vi arbetar ämnesövergripande i NO, teknik och matte, men också andra skolämnen berörs i projektet.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Tk
  Syfte jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • Tk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
 • Ma  7-9
  Geometri Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • NO  7-9
  Naturvetenskap i vardagen Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • NO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  7-9
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
 • Tk  7-9
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Tk  7-9
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Detta ska du lära dig

Du kommer att lära dig om konstruktion och husbygge. Du kommer också att lära dig mer om hur ett hus "hänger samman" och är beroende av sin omgivning, t ex. genom att man behöver ström, vatten och avlopp.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att bygga ett "klassens hus". Detta kommer att ha en grund, stomme, väggar etc.

Vi kommer att lära oss mer om elekticitet, vatten och avlopp, och hur ett hus och de som bor i huset är beroende av att detta fungerar.

Vi kommer lära oss om olika tekniker och material då det gäller husbygge.

Vi kommer att göra studiebesök, titta på filmer, arbeta självständigt, lyssna på när lärarna berättar och betätta för klasskamraterna om hur saker fungerar.

Kunskapskrav

Detta bedöms

Du kommer att bedömas mot kunskapskraven för varje ämne. Vid bedömningen kommer de olika ämnenas kunskapskrav ibland kunna bedömas vid samma arbetsmoment. Det är bra om du är aktiv när vi jobbar praktiskt med husbygget, för då får du möjlighet att visa vad du kan!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: