Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden år 1719-1772

Skapad 2016-03-02 13:14 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Efter Karl XII död var Sveriges statskassa så gott som tom, hur skulle Sverige fortsätta som land? Följ med personer som Gustav III, Kristoffer Polhem, Carl von Linné, Carl Michael Bellman och även vad som hände folk i andra delar av världen under den här tiden som skulle vara fri.
Grundskola 6 Historia

Nu är det slut på Stormaktstidens envälde - en ny era tar vid. Den går under namnet Frihetstiden. Därefter träder den Gustavianska tiden in med kulturen i fokus men även ett växande missnöje med hur Sverige styrdes.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad ska vi lära oss?

 • Varför kallas denna tid för Frihetstiden?
 • Hur människor levde då i jämförelse med idag?
 • Vilka personer och händelser har påverkat vår tid?
 • Vilka var de största politiska förändringar under denna tidsperiod?
 • Vilka upptäcktsresor och uppfinningar som påverkat vårt levnadssätt?
 • Vad var det som hände i övriga världen under denna tidsperiod?
 • Kunna olika begrepp som vi använder i arbetsområdet.

Arbetssätt/Arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Film/anteckna
 • Grupparbeten/Redovisa
 • Genomgångar i helklass
 • Drama/Redovisa
 • Egen inläsning/Läsa i smågrupper

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur väl du kan beskriva kultur, samhälle, politik och vardagsliv och se samband mellan olika perioder.
 • Hur väl du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna ovan har påverkat vår samtid, och hur du motiverar ditt resonemang.
 • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Eleverna har fått vara med och påverka hur bedömningen ska ske och vi kommer bl.a. att göra bedömningar med hjälp av:

 • Oförberedda förhör (några elever vill ha det)
 • Muntliga förhör (några elever vill ha det)
 • Sammanfattningar under lektionerna där alla deltar
 • Prov (flera mindre delprov)

Uppföljning/utvärdering

Vi följer upp och utvärderar arbetsområdet i en enkät,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: