Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter: noveller

Skapad 2016-03-02 13:38 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Detta arbetsområde syftar till att utveckla och fördjupa elevernas kunskaper om berättande texter, mer specifikt genren novell. Vi låter temat skräck rama in arbetet.
Grundskola 7 Svenska

Arbetsområdet syftar till att utveckla elevernas kunskaper om berättande texter och mer specifikt inom genren novell. Vi låter området ramas in av temat skräck. 

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta området ska du:

 • veta hur en novell är uppbyggd.
 • ha läst och diskuterat ett antal olika noveller.
 • ha skrivit minst en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad samt ha fått respons och bearbetat texten med hjälp av den.
 • visa att du kan använda grundläggande stavningsregler och skiljetecken.
 • kunna gestalta miljöer och personer


  Du kommer att få visa dina kunskaper på en riktad skrivning. 

Uppgifter

 • Riktad skrivning - skräcknovell

Matriser

Sv
Bedömningsmatris till arbetsområdet Novell åk 8-9

F
E
C
A
läsa
Resonemang om framträdande budskap i texten
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Du visar att du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i de noveller vi arbetat med.
Du visar att du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i de noveller vi arbetat med.
Du visar att du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i de noveller vi arbetat med.
Skriva
Koppling till uppgiften. Genremedvetenhet.
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Du skriver en text som till innehåll och form i huvudsak följer mönstret för en novell.
Du skriver en text som till innehåll och form relativt väl fungerar som en novell.
Du skriver en text som till innehåll och form väl fungerar som en novell.
Skriva
Innehåll
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex miljö och personer.
Skriva
Dramaturgi
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" relativt väl.
Novellens dramaturgi är komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" väl.
Skriva
Struktur och textibindning
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel. Styckeindelningen är fungerande.
Novellen är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex genom en väl fungerande styckeindelning. Textbindningen är utvecklad. Styckeindelningen är fungerande och medvetet.
Novellen är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex genom en väl fungerande styckeindelning. Textbindningen är väl-utvecklad. Styckeindelningen fungerar väl och används medvetet för att skapa spänning och dynamik.
Skriva
Språk och stil
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skriva
Skrivregler
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Skriva
Bearbeta texter Ge och ta emot respons.
Kunskapskravet ännu inte uppnått. Du behöver träna mer!
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: