Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion med fokus på Hinduism och Buddhism

Skapad 2016-03-02 14:52 i Hedens skola Öckerö
Vi kommer vecka 12-17 arbeta med religion, och då framförallt religionerna hinduism och buddhism. Vi kommer även lägga vikt vid analyserande och jämförande av alla fem världsreligionerna.
Grundskola 6 Religionskunskap

Du kanske har varit utomlands och då sett några människor klädda i orange, långa kläder? Det är munkar som tillhör en av de stora världsreligionerna. Nu kommer vi lära oss om de två resterande världsreligionerna - buddhism och hinduism. Men vi kommer även repetera de tre abrahamitiska religionerna - kristendom, judendom och islam, och göra jämförelser mellan alla fem världsreligionerna.

Innehåll

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism men repeterar även Kristendom, Judendom och Islam. Vi kommer också att läsa om naturreligioner. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Ha gemensam och individuell faktaläsning
 • Titta på filmer och diskutera dem
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem
 • Arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna
 • Kartlägga/Jämföra religionerna i tabellform
 • Öva på uppgifter i gamla nationella prov.
 • Öva religionsbegrepp (läxa). 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: