Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva sagor

Skapad 2016-03-02 20:22 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska

Vi kommer att lära oss om prinsar, drakar, häxor, trollkarlar och förtrollade djur som är vanliga aktörer i sagornas värld. I Sagorna finns det det alltid ett problem som ska lösas och det slutar alltid lyckligt. Nu kommer du få användning av din fantasi  för nu ska vi träna på att skriva en alldeles egen saga! 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • läsa/lyssna på en saga och hitta typiska sagoingredienser.
 • använda en sagoplan och kunna skriva en egen saga på datorn med några typiska sagoingredienser.
 • skriva med hela meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
 • skriva en saga med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • kunna ge respons till en klasskamrat vad den kan göra för att förbättra sin saga.
 • ändra i din text och ändra efter respons.
 • läsa din saga för andra elever.

Kopplingar till läroplan

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.

Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Bedömning

Vad skall bedömas och hur det går till. 

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • du skriver en egen saga med typiska sagoingredienser.
 • din saga har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • du skriver meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
 • du ger respons till en klasskamrat vad den kan lägga till/ förtydliga.
 • du ändrar i din text utifrån den respons du fått.

Kopplingar till läroplan

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Genomförande

Du ska få:

 • undervisning om vad som är typiskt för sagor.
 • lyssna på sagor och tillsammans med dina klasskamrater fundera över vad det finns för sagoingredienser.
 • läsa sagor.
 • planera ditt skrivande genom att använda en "sagoplan".
 • skriva sagan på din iPad.
 • ge respons och tips till en klasskamrat.
 • få respons av klasskamrat/lärare
 • förbättra din saga utifrån responsen.
 • välja lämpliga bilder till din saga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: