Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi vt 2016 7G2

Skapad 2016-03-02 21:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundläggande kemi och kemisäkerhet
Grundskola 7 Kemi

Mål:

Eleven ska efter momentet kunna:

 

Arbeta säkert i kemisalen genom att känna till och tillämpa de regler som gäller, aktivt delta vid riskbedömningar och kunna de vanligaste varningssymbolerna(prov och hemlapp)

 

Planera, genomföra och dokumentera laborativt arbete

 

Förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Atomer (och atommodell) s8-9

Molekyler s10-11

Grundämnen och kemiska föreningar s12-13

Periodiska systemet, kemiska tecken s14-15

Kemiska reaktioner s16-18

Fysikaliska omvandlingar, värme s19-22

Kemiska formler och reaktionsformler s23-25

Joner och jonföreningar s26-29

Blandningar s30-33

Separationsmetoder s34-38

 

I momentet ingår också att lära sig lite kemihistoria och fördjupning. s39-42

 

Sid hänvisning avser spektrum kemi digitalbok, i boken finns också en sammanfattning och ett test på s43-49

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ke
Kemi vt 2016 7G2

Kemisäkerhet

Nivå 3
Aspekt 1
Eleven har vid muntliga genomgångar(halvklass) och på provet i kemisäkerhet uppvisat en hög grad av säkerhetstänk. Vilket bland annat innebär att eleven är väl medveten om: # de viktigaste reglerna vid laborativt arbete i NO-sal. # var förstahjälpen utrustning finns i NO-salen. # vilken personlig skyddsutrustning som alltid ska användas vid laborationer. # de vanligaste farosymbolerna.

Ke
Kemi vt 2016 7G2

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper. Viss användning av kemins begrepp
Eleven har goda kunskaper. Relativt god användning av kemins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper. God användning av kemins begrepp
Resonemang om kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang. Visar på enkelt identifierbara kemiska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Visar på fårhållandevis komplexa kemiska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Visar på komplexa kemiska samband.
Naturvetenskapliga undersökningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: