Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri vt - 16

Skapad 2016-03-03 08:38 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med omkrets och area för fyrhörningar, trianglar och cirklar. Samt lära oss namnen på olika geometriska objekt. Vi kommer också att arbeta med vinklar och beräkning av vinklar i trianglar.
Grundskola 5 – 6 Matematik

”Geometri” handlar om hur man kan mäta och beskriva sin omgivning. Inom geometrin arbetar man med att känna igen, mäta, tolka och beskriva omvärlden utifrån olika rumsliga perspektiv med hjälp av olika uttrycksformer. Den geometri som används i dag har djupa historiska rötter, något som kursplanen tar fasta på och lyfter fram. Som ordet anger utvecklades geometrin från början ur behovet av att kunna göra jordmätningar när människor skulle fördela åkerjord, göra gränsdragningar eller när man skulle bygga anläggningar för konstbevattning.

Innehåll

Förmågorna

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Konkretisering - Hur visar du att du kan detta?

Du ska kunna veta vad dessa figurer heter och hur man kan beskriva dem. Tex. en rektangel är en fyrhörning med räta vinklar och de två motstående sidorna är lika långa, men alla sidorna är inte lika långa.

Du ska kunna rita upp figurer med hjälp av linjal och/eller gradskiva.

Du ska känna till begreppen symmetri och spegling.

Du ska kunna räkna ut omkretsen och arean för fyrhörningar, trianglar och cirklar.

Undervisning och träning

Vi kommer att gemensamt gå igenom de olika geometriska figurer och former.

Vi kommer att gå igenom hur man ritar och mäter vinklar, samt sambandet mellan trianglar och fyrhörningar och hur stor vinkelsumma de har.

Vi kommer att gå igenom och arbeta med symmetri och spegling.

Vi kommer att repetera area och omkrets för fyrhörningar och trianglar.

Vi kommer att gå igenom hur man beräknar volym.

Tänk på att du behöver träna hemma också.

Bedömning

Du kommer att få ett geometriskt objekt som du ska beskrivas skriftligt eller om du gör det muntligt och skickar till mig i vårt Google Classroom. 

Vi kommer att ha gemensamma muntliga övningar där du behöver vara aktiv.

Du kommer att göra en skriftlig avstämning vecka 15.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Träningsuppgifter

Vi kommer att spela en Kahoot som belyser de geometriska objekten.

Du kommer att få en ordlista som förklarar de olika geometriska objekten.

Du har en PDFfil i Matte Classroom där alla uppgifter finns. I vissa uppgifter ska du mäta. Dessa hämtar du hos Cattis och klistrar in i ditt räknehäfte. I Classroom finns även en lista med vilka uppgifter som ska göras.

Tänk på att du måste träna!

Cattis

 

Matriser

Ma
Geometri

Inom området GEOMETRI är syftet att jag ska utveckla min förmåga att hantera;

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Påväg
Enkel
Utvecklad
Väl utvecklad
Uträkningar
Du väljer oftast bort att visa hur du kommer fram till dina svar.
Du gör uträkningar, men det blir inte helt rätt.
Du gör tydliga uträkningar som är lämpliga för uppgiften.
Begrepp/figurer, former
Jag känner igen olika geometriska former och deras egenskaper men kan ännu inte deras namn.
Jag kan namnen på enstaka geometriska figurer, t.ex. cirkel, kvadrat och triangel och kan beskriva dem enkelt
Jag kan namnen på de flesta geometriska figurer. (T.ex. romb, kon, pyramid) Jag kan beskriva dem med vardagsspråk (t.ex. hörn kanter)
Jag kan namnen på de flesta geometriska figurerna. Jag kan beskriva figurerna vid namn och egenskaper (t.ex. vinklars olika storlek, sidor, hörn, symmetri)
Vinklar
Jag kan se om en vinkel är trubbig, spetsig eller rät.
Jag kan med hjälp av gradskiva ta ut graderna på olika vinklar.
Jag kan med hjälp av gradskiva rita vinklar med ett bestämt antalgradet
Symmetri/spegling
Du kan se om en figur är symmetriska eller inte.
Du kan sätta ut någon symmetrilinje i en figur.
I figurer med flera symmetrilinjer kan du sätta ut flera stycken
Omkrets
Jag förstår att omkrets betyder sträckan "runt om".
Jag kan beräkna omkrets på en enkel figur genom att addera alla sidor (t.ex. en kvadrats omkrets kan vara 4+4+4+4)
Jag kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor (vet att en rektangels omkrets kan vara 2x4 + 2x6)
Jag kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor (vet att en rektangels omkrets kan vara 2x4 + 2x6)
Area
Jag förstår att begreppet area betyder ytan av t.ex. en fotbollsplan.
Jag kan räkna utarean på en enkel tvådimensionell figur på cm-rutat papper (genom att räkna antalet rutor)
Jag kan räkna ut arean på tvådimensionella figurer (t.ex. kvadrat, rektangel)
Jag kan räkna ut arean på fler figurer genom att använda formler eller bygga om figuren (t.ex. räkna arean på en triangel genom basen multiplicerat med höjden delat på två)
Volym
Du kan förklara vad volym är.
Du kan beräkna volymen för ett rätblock på ett enkelt sätt.
Du kan beräkna volymen för ett rätblock på ett effektivt och tydligt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: