Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera en stad

Skapad 2016-03-03 09:42 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Under period kommer vi att jobba med planera att bygga en stad. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom planering, arbeta i en grupp och beräkningar. Du kommer även få möjligheter att utveckla din förmåga att lösa problem vid planeringen av din drömstad.
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Vad ?

Er uppgift går ut på att skapa och presentera en modell av en stadsdel, där invånarna kan leva, arbeta och leka med god komfort, hög säkerhet, viss produktion och god service. 

Ni får ett papper med struktur till ert arbete. 

Kopplingar till läroplan

  • Tk  7-9
    Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  • Tk  7-9
    Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Tk  7-9
    Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Hur ?

Din drömstad planering och beräkning först så man tydligt kan se planeringen av staden från olika perspektiv.  

En kostnadskalkyl görs över vad alla detaljer av staden skulle kosta.

Detta kommer bedömas

• Din förmåga att planera och genomföra ett arbete

• Din förmåga att upptäcka och lösa problem

• Dina val av material och verktyg för uppgiften

• Din förmåga att redovisa genomfört arbete

• Din förmåga att kritiskt granska ditt eget arbete, för och nackdelar

Matriser

Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: