Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2016-03-03 10:07 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
I den här planeringen kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i matematik under veckorna 10-15.
Grundskola 3 Matematik

Under vecka 10-15 kommer vi i åk 3 att arbeta med geometri. Vi kommer att arbeta med såväl tvådimensionella som tredimensionella objekt. Bland annat kommer vi att samtala om och jämföra objektens egenskaper, avbilda och konstruera olika geometriska objekt och beräkna omkretsen på tvådimensionella objekt. Vi kommer också att arbeta med förstoring och förminskning och prata om begreppet area.

Innehåll

Tid

v. 10 - 15

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla elevens förmåga att använda geometriska begrepp samt att analysera och jämföra olika geometriska objekt och deras egenskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att:
- beräkna omkretsen på några tvådimensionella objekt (t.ex. rektangel, triangel)
- avbilda och konstruera enkla geometriska objekt
- förstora/förminska geometriska objekt
- samtala om geometriska objekts egenskaper och samband
- samtala om begreppet area

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Arbetssätt

Vi kommer att:
- arbeta i helklass, i grupper och enskilt
- arbeta med enskild färdighetsträning
- spela mattespel

Bedömning

I ditt arbete kommer vi att bedöma om du:
- kan namnge några vanliga tvådimensionella objekt (t.ex. kvadrat, rektangel, triangel)
- kan namnge några vanliga tredimensionella objekt (t.ex. klot, kub, rätblock)
- kan beräkna omkretsen på några tvådimensionella objekt
- kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: