Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, samband och förändring, algebra år 6

Skapad 2016-03-03 10:11 i Tullbroskolan Falkenberg
Planering till kap. 3-5 när klassen har Matte Direkt Borgen 6A som läromedel
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor på olika sätt (klick på länkarna för att se mer information):

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Problemlösningslektioner
 • Arbete i lärobok, på I-pad och med övningsblad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: