Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT16 ekonomi

Skapad 2016-03-03 12:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Konkretisering

Eleven ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om och förmågor att:
Det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar.
Sverige som en del i den globala ekonomin.
Använda ämnesrelaterade begrepp.
Resonera kring orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhällsekonomin.
Resonera kring vilken påverkan förändringar i samhällsekonomi får för individer och grupper.

Undervisning/arbetssätt

Bedömning

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under arbetets gång och sammanställas efter avslutat arbete. Det som kommer att bedömas är:
Elevens förmåga att beskriva det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan den svenska och den globala ekonomin 
Elevens förmåga att använda ämnesrelaterade begrepp.
Elevens förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhällsekonomin.
Elevens förmåga att resonera kring vilka effekter förändringar i samhällsekonomin kan få för så väl enskilda individer som för grupper av individer.

Matriser

Sh
Samhällets ekonomi

Rubrik 1

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har ämneskunskaper som är
För fragmenterade eller bristfälliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Beskriver samband som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
För resonemang som är
Resonemangen är inte underbyggnad eller saknas helt
Enkla och till viss del underbyggda.
Utvecklade och relativt väl underbyggda.
Välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda.
Använder ämnesrelaterade begrepp
Inte alls eller på ett icke fungerande sätt.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: