👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik, medelvärde, median och negativa tal åk 5

Skapad 2016-03-03 12:46 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Läsa av och förstå linjediagram, cirkeldiagram, stapeldiagram och stolpdiagram. 
 • Räkna ut medelvärde
 • Räkna ut median
 • Förstå vad som menas med negativa tal.
 • Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Statistik, medelvärde, median och negativa tal åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Linjediagram, cirkeldiagram, stapeldiagram, stolpdiagram, medelvärde, genomsnitt, median, negativa tal och positiva tal.
Du har ännu inte visat baskunskaper om dessa matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Läs av och tolka olika diagram.
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i statistik.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna
Metod
Räkna med medelvärde och median
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i statistik (medelvärde)
Du kan göra enkla uträkningar i statistik (medelvärde) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik (medelvärde och median) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i statistik (medelvärde och median) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna
Metod
Du kan jämföra och storleksordna positiva och negativa tal.
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i aritmetik (negativa tal).
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (negativ tal) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (negativa tal) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (negativa tal) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna
Redogör för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan berätta och visa hur du tänker när du räknar matematik inom områdena statistik och negativa tal.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.