Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott VT 2020 år 5

Skapad 2016-03-03 13:54 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Planering VT 2017
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Den här terminen skall vi:

- Vi inleder lektionen med uppvärmning. Nödvändig, dels för att kunna förbereda musklerna på aktivitet och för att på så vis kunna få ut så mycket som möjligt av det man har för stunden, och dels för att skaderisken är betydligt mindre! Allmän uppvärmning som syftar till att få igång de centrala organen hjärta, lunga och blodcirkulation.

- delta i och förstå enkla regler i innebandy, fotboll, basket, badminton, bordtennis, friidrott och gymnastik. Eleven ska kunskaper om hur redskap på ett säker sätt plockas fram och bort.

- mat och hälsolära

- simma 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i en följd, simma med livboj 25 meter därefter bogsering 25 meter av jämnstor kamrat i livboj

- grundläggande kunskaper i friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten Eleven ska veta vad som är lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv i olika årstider.

- eleven ska ha förståelse för hur man på ett säkert sätt vistas på is och båt

- träna ledarskap 

 

Syfte:
- Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Mål - det här ska du lära dig

Du ska utveckla din förmåga och visa att du kan:

  • genomföra aktiviteter i natur och utemiljö och känna till allemansrätten

  • delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser

  • anpassa dina rörelser till takt och rytm till musik och i danser

  • orientera i kända miljöer med hjälp av kartor

  • känna till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet och visa hänsyn

  • balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge samt kunna simma 200 m varav 50 i ryggläge

  • utveckla förståelse och kunna samtala om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

  • kunna ge enkla beskrivningar om hur man undviker skador 

  • kunna hantera nödsituationer vid vatten i olika årstider

  • kunna samarbeta 

 

Undervisning - så här kommer vi arbeta

  • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen

  • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartors uppbyggnad och symboler

  • rörelseövningar i kombination med olika gymnastikredskap 

  • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching

  • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

  • rättigheter och skyldigheter i naturen enl allemansrätten

  • simning i mag- och ryggläge

  • hantering av nödsituationer vid vatten

  • teori med ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild

  • säkerhet och hänsynstagande

  • samarbetsövningar

  • planera, genomföra och värdera olika rörelseaktivieter i smågrupper

  • eleverna kommer få vara med och bestämma aktiviter för vissa lektioner  

 

Bedömning - så här kommer dina kunskaper bedömas

  • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten

  • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser

  • din förmåga att röra dig i takt till musik

  • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler

  • din förmåga att orientera

  • din simkunnighet

  • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

  • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande för andra vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser

  • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning

  • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten

  • din förmåga att samarbeta och visa respekt

  • din förmåga att delta aktiv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: