Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre återkopplingsfrågorna (mall)

Skapad 2016-03-03 14:39 i Heby
En mall som kan vara bra vid planering av PP.
Grundskola F – 9

Fånga intresset hos eleverna! En kort beskrivning. 

Innehåll

Vart är jag på väg?

 Koppla till syftet och kunskapskraven. Vad ska ni bedöma? 

 Målet med planeringen, Koppla till tillämpningsuppgiften och förmågor.

Hur ska jag komma dit?

De är att klargöra och dela lärandemål och kriterier för måluppfyllelse. 

Tex ämnesspecifika ord, centralt innehåll, öva på förmågor etc. 

Vad är nästa steg?

Olika strategier och processer för att arbeta med uppgifterna samt skapa djupare förståelse. 

Implementera eleverna i undervisningen. ge dem inflytande och delaktighet genom att ge förslag på tillvägagångssätt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: