Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva (läsåret 15/16)

Skapad 2016-03-03 15:13 i Öjersjö Brunn Partille
Läs- och skrivträning. Vi utgår från läsning av skönlitteratur.
Grundskola 1 – 9 Svenska

Att kunna läsa och skriva är viktiga mål i svenskämnet i skolan - men också i livet utanför skolan. Vi tränar upp läsningen och skrivningen genom att läsa olika böcker och samtala och skiva om dem. Du läser en bok eller bokserie parallellt med att jag som lärare läser högläsning för dig, ur en annan bok. Vi väljer lättlästa böcker för att det skall kännas roligt att läsa när du skall läsa, och lite mer komplicerade texter när det är jag som lärare som läser. När du läser är det du som bestämmer hur mycket vi skall diskutera kring innehållet under själva läsningen, men du skriver en recension efter det att varje bok är avslutad. När det är högläsning som du lyssnar på ställs istället lite högre krav på att förstå innehåll och diskutera texten under tiden.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Detta ska du lära dig

Du ska lära dig att läsa med större flyt (med måletr att automatisera läsningen) genom att läsa mycket.

Du skal lära dig att läsa och skriva fler ord genom att möta dem i text och prata om dem, samt skriva dem själv.

Du ska öva upp förmågan att skriva för hand och på dator.

 

Detta ska vi arbeta med

Du fortsätter att läsa högt ur den bokserie du påbörjat (Varelserna). Efter varje bok skriver du en recension. Då bokserien är slut, skall vi gå över till att läsa det som kallas klassiker.

Du skriver efter varje bok (eller del av bok) en recension av boken. Recension är en typ av faktatext och du tränar på att skriva recsensioner så självständigt som möjligt, men med viss hjälp av läraren. I recensionesskrivandet får du hjälp med stavning och med andra saker, t. ex. att få texten "genretypisk".

När du lyssnar på högläsning följer vi samma genre som du läser (först spänning/ungdomsroman eller novell och sedan klassiker). Regelbundet skriver du "läslogg" för högläsningsboken. Den skrivs för hand. Fokus ligger på att träna uthållightet att skriva och på tolkning av innehållet i högläsningsboken. Mindre vikt läggs till en början på att skriva helt korrekt.

Kunskapskrav

Vi fokuserar på att träna upp läsning och skrivning för att uppnå de mål som finns uttryckta för år 3, men siktar också på att nå vissa enskilda kunskapskrav för år 6.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  C 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Detta bedöms

Du bedöms i detta arbete som är planerat här, mot de kunskapskrav som finns uttryckta här. Du jobbar på med läsning och skrivning för att utveckla dessa förmågor.

Uppgifter

 • Läsa - skriva recension

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: