Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 vt 16 v 9-23 Türkisch och öva inför NP

Skapad 2016-03-03 15:22 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Övergripande planering

Woche 9 (Montag, Dienstag, Donnerstag)

 • Plan: Kasus + Türkisch für Anfänger Teil 17 & mündliche Übungen
 • Hausaufgabe: Mündliche Aufgabe- sieh Info im Blog

Woche 10 (Donnerstag)

 • Plan: Kasus + Türkisch für Anfänger Teil 18 & mündliche Übungen

Woche 11 (Montag)

 • Plan: Kasus + Türkisch für Anfänger Teil 19 & mündliche Übungen

Woche 13 (Dienstag, Donnerstag)

 • Plan: Kasus + Adjektive + Türkisch für Anfänger Teil 20 & mündliche Übungen

Woche 14 (Montag, Dienstag, Donnerstag-vik)

 • Plan: Kasus + Adjektive+ Türkisch für Anfänger 21 & mündliche Übungen
 • Hausaufgabe: Leseverständnis- zu Hause üben. Test in der Schule

Woche 15 (Montag, Dienstag, Donnerstag)

 • Plan: Kasus + Adjektive+ Türkisch für Anfänger 22+ & mündliche Übungen
 • Hausaufgabe: Leseverständnis- zu Hause üben. Test in der Schule

Woche 16 (Montag, Dienstag, Donnerstag)

Woche 17 ( Dienstag, Donnerstag)

 • Plan:  Hörverständnis üben und testen. Schreiben üben.

Woche 18 (Montag, Dienstag)

 • Plan: Schreiben üben und testen
 • Hausaufgabe: Untersuch "alte" Texte die du geschrieben hast. Woran musst du denken wenn du einen Text schreibst? Schreib Tips zu dir selbst.

Woche 20 (Montag)

 • Kapitel 17 in Der Sprung 4

Woche 21 (Montag, Dienstag, Donnerstag)

 • Plan:  NP Deutsch Mo Hörverständnis, Di Leseverständnis, Do Aufsatz

Woche 22 (Montag, Dienstag, Donnerstag)

 • Plan:  NP Mündlich + Kapitel 17 in Der Sprung 4

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning.

Hör och läsförståelse samt den muntliga och skriftliga förmågan bedöms vid läxförhör samt i det nationella provet. 

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • M2  E 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: