👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i söt och saltvatten

Skapad 2016-03-03 15:27 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Biologi
Eleven ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang, och nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen och livet i sött och saltvatten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utvecklar din förmåga att
- genomföra undersökningar i biologin
- diskutera och jämföra inom arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- söka och använda dig av information från olika källor
- resonera, jämföra och diskutera
- genomföra fältstudier

Jag bedömer dina förmågor genom att:
- se hur du använder och tar in information.
- lyssna till hur du deltar i diskussioner.
- se hur du genomför fältstudier.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att
- genomföra olika fältstudier
- arbeta teoretiskt, genomgångar, texter, arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6