Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Earth hour- Tillsammans för miljön.

Skapad 2016-03-03 15:44 i Myran Dibber Sverige AB
Vi kommer att belysa vikten om att värna om vår miljö. Vi kommer att sammankoppla vårt arbete under Earth hour och där av arbeta extra kring miljöfrågor med barnen. Vi kommer att ta hjälp av handdockor, naturmaterial etc.
Förskola

Tillsammans för klimatet

En lördag i mars skall vi tillsammans värna om vår miljö. Vi skall under en timme på kvällen släcka/stänga av all elektronisk utrustning i hemmet.

 

Innehåll

BAKGRUND

Vi anser att det är viktigt att barnen tidigt får ett sunt förhållningsätt till hur vi kan hjälpa till att påverka vår miljö. Därför är vi aktiva i arbete kring Earth hour. Earth hour arbetar med att alla på vår jord under en timme på kvällen skall släcka ner all utrustning/lampor för att vara med och samarbeta till en bättre miljö.

MÅL

Vi vill att alla barn skall vara medvetna om hur vi på ett enkelt  sätt kan påverka miljön. Vi vill att barnen skall vara medvetna om hur skräp kan påverka naturen och djuren i vårt samhälle/skogar/hav.

Vi kommer att arbeta med detta genom att : det kan ni ta del av under metod och genomförande lägger ner i texten.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer under en vecka att lägga fokus på miljö samt klimat frågor. Vi kommer på ett enkelt och lekfullt sätt att arbeta med hur vi kan påverka vår miljö på förskolan samt i den mobila verksamheten.

-Vi kommer att arbeta med hur man levde förr och nu.

-Släcka lamporna i rummen vi inte är i.

-Återbruka material/kläder.

-Skapande aktiviteter av naturmaterial.

- Hur man kan transportera olika föremål. 

-Hålla rent i vår närmiljö/skogar/parker samt i vårt samhälle.

-Sortera skräp.

Vi kommer att avsluta veckan med att belysa för alla föräldrar att tända ljus och släcka ner lamporna under en timme på lördags kvällen.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera våra planerade aktiviteter i helgrupp. Vi kommer att dokumentera i Unikum både i barnens lärloggar samt i den bloggen som visar på det vi arbetat med under dagen.

Vi kommer att använda oss av foto, intervjuer, samlingar etc.

Vi kommer att dokumentera med bild och text på avdelningen där  ni föräldrar kan ta del av barnens skapande aktiviteter.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete på vår gemensamma planering och vid terminens slut.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: