Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storyline

Skapad 2016-03-03 15:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Vi arbetar med storyline och arbetar med att i ord och bild beskriva vårt fantasi hus, familj och liv.
Grundskola 6 Engelska Bild

Innehåll

 

Arbetsgång

Vi kommer att

 • Arbeta i grupp
 • Vara kreativ och komma på idèer som för arbetet och gruppen framåt
 • Skriva på engelska
 • Redovisa och tala engelska
 • Rita, måla,bygga modell och fotografera. 
 • Kombinera bild och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

En Bl
Storyline

Rubrik 1

nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kommentera och jämföra
Du har ännu ej nått målen.
Du kan kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Strategi för interaktion
Du har ännu ej nått målen.
Du kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda sig olika strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda sig olika strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Formulera sig skriftligt
Du har ännu ej nått målen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande
Formulera sig muntligt
Du har ännu ej nått målen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
 • En  E 6

En Bl
Storyline Bild

Bild

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att berätta med bilder
Du når inte detta kunskapskrav och behöver träna mer.
Du kan med enkelt bildspråk skapa berättande bilder som beskriver olika miljöer i din storyline. Bilderna visar få beskrivande detaljer och mycket enkla miljö beskrivningar.
Du kan med utvecklat bildspråk skapa berättande bilder som beskriver olika miljöer i din storyline. Bilderna visar några beskrivande detaljer och miljö beskrivningar.
Du kan med välutvecklat bildspråk skapa berättande och informativa bilder som beskriver olika miljöer i din storyline. Bilderna visar flera tydliga beskrivande detaljer och miljö beskrivningar.
Använda tekniker, verktyg och material
Du når inte detta kunskapskrav och behöver träna mer.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika tekniker, verktyg och material för att rita, fota och bygga modell
Du kan på ett relativt väl fungerande och varierat sätt använda olika tekniker, verktyg och material för att rita, fota och bygga modell
Du kan på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt använda olika tekniker, verktyg och material för att rita, fota och bygga modell .
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Du når inte detta kunskapskrav och behöver träna mer.
Du kan med viss anpassning till uppgiftens syfte, sammanhang och instruktioner och presentera till viss del berättande bilder i din storyline så att budskapet framgår.
Du kan med relativt god anpassning till uppgiftens syfte, sammanhang och instruktioner presentera berättande bilder i din storyline så att budskapet framgår.
Du kan med god anpassning till uppgiftens syfte, sammanhang och instruktioner presentera berättande bilder i din storylinen så att budskapet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: