Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornlek

Skapad 2016-03-03 17:30 i Ängsbacken Mariehamn
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området lek
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Lek. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandenIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Skrindans Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex. Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Innehåll

Lek

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen stimuleras att utveckla och fördjupa sin lek, samt använda sin nyfikenhet, fantasi och förmåga att låtsas i vardagen. 

Att barnen utvecklar sin förmåga att själva tillämpa och skapa regler i vardagen

Att barnen utvecklar sin lust att leka och lära i vardagen.

På Skrindan visar sig leken i olika former ute som inne. Vissa initieras av oss pedagoger och vissa börjar barnen själva. Vi upplever att barnen känner glädje och livskvalitet när de leker. Leken är social, emotionell och kognitiv, allt på en gång. Under leken pågår ett ständigt lärande Den ger erfarenheter och medför kunskap som barnen behöver för att lyckas i sin samvaro med andra barn och vuxna.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: