Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent, Kappa 8 vt 2016

Skapad 2016-03-03 21:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik

Andelar kan anges i procent, som bråk och decimaltal. Procent och bråk används överallt i vår vardag för att ange andelar och för att beskriva förändringar och samband, och du använder dina kunskaper om detta när du handlar, följer nyhetssändningar och läser tidningar, samt inom en mängd olika ämnesområden.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Matriser

Ma
Procent vt 2013

V
Område
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
50-3
Bråk
s 91 - 97
s 105-108
• Bråkform – blandad form • Förlänga och förkorta bråk • Bråkdel av det hela bråk
• Vad täljaren talar om för oss • Vad nämnaren talar om för oss • Olika representationer för bråk: del av en helhet, del av ett antal och som ett tal på en tallinje • Omvandling mellan bråkform och blandad form • Jämför storlek på bråk, t ex vilket bråk är störst, 2/3 eller 3/5 • Förkorta och förlänga bråk • Sambandet mellan bråk och decimaltal • Bråkdel av det hela, t ex 2/3 av 12 kg • Multiplikation mellan ett heltal och ett tal i bråkform • Division – bråk delat med heltal
4
Addition och subtraktiona av bråk
s 98 - 100
s 109-110
s 112
• Addition och subtraktion av bråk
• Addition och subtraktion av tal i bråkform
• Addition och subtraktion med tal i blandad form
5
Multiplikation och division av bråk
s 101-102
s 111
s 113-115
• Multiplikation och division av • Problemlösning med bråk
- Multiplikation mellan ett heltal och ett tal i bråkform - Division bråk delat med heltal
• Multiplikation med två bråk • Division med bråk
5-6
Procent
s 117-127
s 128-132
s 133-135
• Procent, bråk decimalform • Hur många procent • Procent av det hela • Ränta
• Sambandet mellan bråk, procent och decimalform • Beräkna delen när procentsatsen är känd • Beräkna procentsatsen • Förstå och använda procent vid jämförelser
• Beräkna det ursprungliga värdet
7
Repetition
s 138-139
Ny aspekt

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begreppen bråk och procent och visar det genom att använda det i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om begreppen bråk och procent och visar det genom att använda det i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen bråk och procent och visar det genom att använda det i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent och enkla beräkningar med tal i bråkform.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent och beräkningar med tal i bråkform.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent och olika typer av beräkningar med tal i bråkform.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och kan föra enkla resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt och kan föra utvecklade resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt och kan föra välutvecklade resonemang om val av tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjligt att följa och använder matematiska uttrycksformer och bilder med viss anpassning till sammanhanget.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa och använder matematiska uttrycksformer och bilder med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat och använder matematiska uttrycksformer och bilder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i sammanhang som du känner väl till.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i olika sammanhang.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan med säkerhet avgöra om svaret är rimligt i många olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: