Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: deckare

Skapad 2016-03-04 08:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering för temat deckare och en matris för bedömning av deckaren som du skriver själv
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Deckare: att utifrån genren skapa en spännande deckarberättelse.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde ska du få en inblick i detektivromanens värld. Du får lära dig uppbyggnaden av en sådan text och sedan själv, genom skrivprocessen, skriva en deckare. På vägen får du lära dig bl a om personbeskrivningar och ta del av olika sätt att skriva en deckare.

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Konkretiserade mål

Eleverna ska:

utnyttja kunskaperna om genren för att själv skriva en deckare

använda sig av ett korrekt svenskt språk

få möjlighet att ge och få respons på sina texter

Undervisningen

Vi tar reda på hur olika sorters deckare är uppbyggda. Eleven tränar på att skriva miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. Vi löser deckargåtor tillsammans. Eleven skriver en egen deckare.

Vi diskuterar, ser film och läser olika texter inom genren.

Matriser

Sv SvA
Deckare åk 8 2016

Rubrik .

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har enkla beskrivningar och handling. Du skriver en enkel deckare
Du har välutvecklade beskrivningar och din deckare är spännande.
Din deckare har välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling. Du har med relevanta detaljer och deckaringredienser.
Form och språk
Du skriver med viss språklig variation och har ett enkelt språk
Du skriver med relativt god språklig variation och utvecklat språk.
Du skriver med god språklig variation och har ett välutvecklat språk.
Process
Din text behöver bearbetas.
Personbeskrivning
Du har utnyttjat dina kunskaper för att göra någon enkel personbeskrivning.
Du har utnyttjat dina kunskaper för att göra delvis utvecklade personbeskrivningar.
Du har utnyttjat dina kunskaper för att göra välutvecklade personbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: